x

ដើម្បីលេហ្គេមសូមបញ្ចូលគណនី

អំពី game Tiến lên miền nam

- Tiến lên sử dụng bộ bài gồm 52 lá. Thứ tự các lá bài là: 2 (heo)> A (ách)> K (già)> Q (đầm)> J (bồi)> 10> 9> 8> 7> 6> 5> 4> 3. Lá bài 2 là lớn nhất, lá bài 3 là thấp nhất. Bộ bài có 4 nước: Cơ > Rô > Chuồn > Bích, lớn nhất là nước Cơ, nhỏ nhất là nước Bích.

- Rác: là những lá bài riêng lẻ không thể kết hợp với lá bài còn lại. Một lá bài rác chỉ có thể được mang ra đánh thắng một lá bài rác khác khi nó có giá trị cao hơn lá bài kia, hoặc cùng giá trị với bài kia nhưng có "nước bài" cao hơn.

          

- Đôi: 2 quân bài có cùng giá trị như nhau. Đôi bài đánh thắng một đôi bài khác khi nó có giá trị cao hơn đôi bài kia, hoặc cùng giá trị với đôi bài kia nhưng có "nước bài" cao hơn.

           

- Sám cô: 3 quân bài cùng giá trị như nhau. Sám cô có thể đánh thắng một Sám cô khác khi nó có giá trị cao hơn Sám cô kia, hoặc cùng giá trị với Sám cô kia nhưng có "nước bài" cao hơn.

           

- Sảnh: 3 quân bài hay nhiều quân bài  hợp thành một dãy số liên tiếp. Một Sảnh có thể đánh thắng  một Sảnh khác khi nó có giá trị cao hơn Sảnh kia, hoặc cùng giá trị với Sảnh kia nhưng có "nước bài" cao hơn.

           

- Những kết hợp bài đặc biệt:

     o Tứ quý: 4 quân bài cùng giá trị như nhau. 

                

     o 3 Đôi thông: 6 quân bài hợp thành một dãy liên tiếp của 3 đôi. chặt một "heo", chặt được 3 đôi thông nhỏ hơn(nhưng phải theo vòng)

                

     o 4 Đôi thông: 8 quân bài hợp thành một dãy liên tiếp của 4 đôi. chặt một “heo”, đôi "heo", chặt được 3 đôi thông, chặt được tứ quý(có thể không cần theo vòng)

                 

     o 5 Đôi thông: 10 quân bài hợp thành một dãy liên tiếp của 5 đôi. Mở bài ra và tới Trắng

     o 6 Đôi thông: 12 quân bài hợp thành một dãy liên tiếp của 6 đôi. Mở bài ra và tới Trắng

- "Chặt chồng" cuối cùng là tổng kết tất cả các hành vi "chặt" trước đó. Người bị chặt sau cùng sẽ phải chịu toàn bộ tiền chặt.