x

ដើម្បីលេហ្គេមសូមបញ្ចូលគណនី

អំពី game Mậu binh

-  Binh dùng bộ bài 52 lá, mỗi người chơi sẽ được chia 13 lá sắp xếp sao cho thành 3 chi. Chi đầu có 3 lá bài, chi giữa có 5 lá, chi cuối có 5 lá bài

- Người chơi phải sắp xếp sao cho chi cuối > chi giữa > chi đầu. Nếu bài không sắp theo thứ tự này  thì bài sẽ bị Lủng (Binh Lủng)

- Người chơi có 1 khoảng thời gian binh bài. Hết thời gian binh bài thì hạ bài xuống và so bài từng  chi với nhau

- So bài: So chi đầu (3 lá) trước, sau đó đến so chi giữa, sau cùng là sao chi cuối. Trong mỗi chi so  bài, bài user thắng bài user đối phương thì gọi là thắng chi

- Thua Sập hầm: thua hết cả 3 chi(chi đầu-chi giữa-chi cuối)/đối phương

- Thắng Sập hầm: thắng cả 3 chi(chi đầu-chi giữa-chi cuối) đối với 1 người chơi thì gọi là thắng  Sập hầm người đó

- Giá trị bài ở Chi đầu: 

      o Sám chi: 3 lá bài cùng giá trị. 

                      

      o Dách (đôi): 2 trong 3 lá bài có cùng giá trị. 

                     

      o Mậu thầu: cả 3 lá bài đều khác nhau.

                    

- Giá trị bài ở Chi giữa, Chi cuối:

       o Thùng phá sãnh: 5 lá bài tạo thành 1 dãy liên tiếp và cùng nước bài. 

                    

       o Tứ quí: 4 lá bài cùng giá trị và 1 lá bài rác.

                    

       o Cù lũ: 1 sám cô + 1 đôi 

                   

       o Thùng: 5 lá bài không cần theo thứ tự nhưng có cùng 1 nước bài(cơ,rô,chuồn,bích)

                  

       o Sảnh: 5 lá bài hình thành 1 dãy liên tiếp không bắt buộc cùng nước bài.

                 

       o Sám chi: 3 trong 5 lá bài cùng giá trị và 2 lá bài rác.

                 

       o Thú:  2 đôi khác nhau và 1 lá rác

                 

       o Dách:  1 đôi và 3 lá rác.

                 

       o Mậu thầu: cả 5 lá bài đều là rác

                 

- Mậu binh: tập hợp nhóm bài đặc biệt sẽ ăn nhiều chi hơn giá trị bài bình thường

       o Sảnh ròng (1 nước) 12345678910JQK:  ăn mỗi nhà 39 chi.

       o Sảnh 13 12345678910JQK: ăn mỗi nhà 13 chi.

       o 6 đôi:  ăn mỗi nhà 12 chi.

       o 3 chi thùng:  ăn mỗi nhà 9 chi.

       o 3 chi sãnh: ăn mỗi nhà 6 chi.